Vertical decorative line
Research Center for Complex Molecular Systems and Biomolecules
Center for Biomolecules and Complex Molecular Systems   
Supported by the Ministry of Education, Czech Republic      
Decorative element
Decorative element
Decorative element Research | Papers | People | Events | Archive | Teach | Contact   
Decorative element
Empty gif
Empty space gif.

Modelování nano- a bio- struktur

Empty gif Empty gif
 • Důležité upozornění

  Nedopatřením se do Karolinky vloudila i přednáška Prof. Procházky "Statistická termodynamika", která v našem oboru nemá být vůbec vyučována. Proto si ji, prosím, nezapisujte.

 • Kontakty na přednášející

  Bouř Petr 220 183 438 petr.bour@uochb.cas.cz
  Hobza Pavel 220 410 311 pavel.hobza@uochb.cas.cz
  Jungwirth Pavel 220 410 314 pavel.jungwirth@uochb.cas.cz
  Konvalinka Jan 220 183 218 jan.konvalinka@uochb.cas.cz
  Kužel Petr 266 052 176 kuzelp@fzu.cz
  Nachtigall Petr 220 410 324 petr.nachtigall@uochb.cas.cz
  Obšil Tomáš 221 951 303, 221 951 314 obsil@natur.cuni.cz
  Vondrášek Jiří 220 410 324 jiri.vondrasek@uochb.cas.cz
  Roeselová Martina 220 410 313 martina.roeselova@uochb.cas.cz

 • Přednášky v zimním semestru 2007

  Seznam všech přednáš¡ek po celou dobu trvání magisterského studia ve formátu pdf je k nalezení zde
  Přehled obsazení knihovny v Canonu v zimním semestru 2007 ve formátu pdf je k nalezení zde.

  MC260C59 Úvod do počítačového modelování 0+2s Z p 3 Vondrášek 1. - 7. 10.
  MC260P82 Elektronová struktura komplexních molekulových systémů a biomolekul 2p+2s Zk p 6 Nachtigall 8. - 28. 10.
  MC260P79 Metody molekulové dynamiky a Monte Carlo 2p+1s Zk p 5 Jungwirth, Roeselová Čt v 9:00, MFF UK Ke Karlovu 3, katedrální učebna KCHFO, suterén vedle bufetu, cv.: 5.12., 7.12., 10.-14. 12. v Canonu
  MC260P98 Molekulové a biomolekulové interakce 2p Zk p 3 Hobza 29.10. - 11.11.
  MC250P16 Molekulární biologie a genetika II. 2p Zk p 4 Konvalinka Po v 15:40, Chemická posluchárna CH3 na Albertově
  MC260P94 Základy optické spektroskopie 2p Zk pv 3 Kužel, Bouř Čt v 11:30
  MC260S46A Seminř - komplexní molekulové systémy 1s Z p 1 Obšil  
  MC260DP4A Diplomová práce 0p+5 Z p 6    

 • Témata diplomových prací
  • Počítačové návrhy peptidových struktur selektivně vázajících ionty biologicky významných kovů.
  • Dynamika přenosu protonu v molekulových systémech. (Špirko)
  • Struktura, dynamika a biologická funkce ribosomální RNA. (Šponer)
  • Interpretaci vibračních spekter pomocí kombinovaných kvantových a klasických metod. (Bouř)
  • Interakce iontů s biomolekulami v roztocích. (Jungwirth)
  • Molekulové modelování interakce plynu s atmosferickými povrchy. (Roeselová)
  • Modelování struktury a koordinace kovových kationtů v zeolitických matricích. (Nachtigall)
Empty space gif.
Empty gif
Decorative element